Hoorspel op Herhaling: ‘Ik zelf’

Rubriek: hoorspel & -college

Ik zelf

Vladimir Majakovski werd geboren als derde kind van een gezin in Bagdadi, Georgië, waar zijn vader werkte als boswachter. Beide ouders waren afstammelingen van Kozakken. Op zijn veertiende nam Majakovski deel aan een socialistische demonstratie in de stad Koetaisi, waar hij op het gymnasium zat. Na de vroegtijdige dood van zijn vader in 1906, verhuisde het gezin naar Moskou, waar Majakovski naar school Nr. 5 ging.

In Moskou ontwikkelde Majakovski een passie voor marxistische literatuur en nam hij deel aan talloze activiteiten van de Russische Sociaal Democratische Arbeiderspartij; later werd hij lid van deze partij. Toen zijn moeder in 1908 het schoolgeld niet kon betalen werd hij van school gestuurd.

Rond die tijd werd Majakovski drie keer gevangengezet voor subversieve politieke activiteiten, maar omdat hij minderjarig was, werd hij niet gedeporteerd. Tijdens een periode van eenzame opsluiting in de Butirkagevangenis in 1909 begon hij met het schrijven van poëzie, maar zijn gedichten werden in beslag genomen.

Het belang van Majakovski is niet beperkt tot de sovjetpoëzie. Zijn politiek activisme als propagandistische agitator werd zelden begrepen waardoor hij soms niet alleen bij tijdgenoten maar ook bij goede vrienden als Boris Pasternak in ongenade viel.

Tegen het eind van de jaren twintig raakte Majakovski meer en meer gedesillusioneerd in het bolsjewisme en de bolsjewistische propaganda. Zijn satirische toneelstuk De wandluis (1929), dat handelt over sovjethypocrisie en -bureaucratie, toont deze ontwikkeling.

Omdat Stalin hem slechts zag als een lakei van het regime raakte hij meer en meer gefrustreerd in zijn artistieke vernieuwingsdrang. Dit, en de druk van zijn geruchtmakende driehoeksverhouding met het echtpaar Brik, dreef hem zo in het nauw dat hij in april 1930 zelfmoord pleegde.

Rob de Vries         Vladimir Majakovski

Paul van der Lek  eerste mannenstem

Frans Somers         tweede mannenstem

Ingeborg Uyt den Boogaard            een vrouwenstem

Auteur:           Paul Vroom

Regisseur:      Willem Tollenaar

Omroep:         KRO

Uitzending:    28 november 1967

Speelduur:     58 minuten

 

 

 

 

Reageer op dit bericht!

Luister hier naar mijn radiofragmenten!!