6/10 Hoorspel: Belcampo verhaal

Rubriek: Boeken, hoorspel & -college, luisterboek

De schrijver Belcampo, pseudoniem van Herman Sch�nfeld Wichers, leefde van 1902 tot 1990 en is een van de weinige Nederlandse schrijvers van fantastische verhalen.
Belcampo geeft in zijn fantastische verhalen een zienswijze op de werkelijkheid. Menno ter Braak merkte daarover op…�Belcampo heeft zich niet op het fantastische geworpen om zich aan de consequenties van de nuchtere alledaagsheid te onttrekken, maar om in het spel zijner fantastische verhoudingen de dingen van het alledaagse scherper te doen uitkomen�
Tot zover ter Braak. Belcampo�s verhalen waren dus OK.
Theater-, opera- en radiodramaregisseur Peter te Nuyl(hij maakte ook de pracht radioserie �Het Bureau� van Voskuyl)leerde Belcampo�s verhalen rond z�n 12e kennen en..

Reageer op dit bericht!

Luister hier naar mijn radiofragmenten!!